Організація розвивального середовища для дітей ран­нього віку має свою специфіку, зумовлену насамперед особливостями психології та фізіології малюків. Як відо­мо, вони непосидючі, швидко переключаються з одного виду діяльності на інший, у них переважає "схоплювальне" сприйняття (тобто малюки поспішають "ухопити" яко­мога більше інформації). Вони надзвичайно спостереж­ливі, чутливі та сприйнятливі, в них яскраво виражена потреба в русі, а пізніше — в активних діях, що спосте­рігається вже на першому році життя. На п'ятому місяці життя малюк починає діяти з предметами. Потреба в та­ких діях різко зростає на другому році життя, коли дити­на починає ходити і навчається виконувати складніші дії з предметами.