КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №136" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Металургійного району

 


ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Звіти Фінансові звіти

Нормативні документи щодо отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

 

 

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
5 вересня 2017 року 
№ 2145-VIII

 

 

 

 

 

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н  А  К  А  З

 

19.10.2017

            м. Кривий Ріг

                               № 346

 

Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти

Відповідно до ст.ст. 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти,

Н А К А З У Ю:

1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:

1.1.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2. Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

1.3. Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.

1.4. Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:

1.4.1. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого;

1.4.2. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;

1.4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

1.4.4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

1.5. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

2. Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процесу та працівниками закладів на території навчальних закладів.

3. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.

4. Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п.3 ст. 78 Закону України «Про освіту».

5. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної, на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті рад та керівників закладів.

6. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та        КЗ «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради в термін до 31.10.2017 р.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                          Т. Кріпак

Наказ від 24.10.2016 №200-р "Про Дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста"

Зверніться за посиланням: 
 
1.jpg
 
 
2.jpg
 

Наказ від 31.10.2016 №333 "Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб"

Зверніться за посиланням:
3.jpg
 
 
4.jpg
 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

 

Інформація

по КЗ «ДНЗ(ясла-садок) №136»КМР

 про фінансові звіти щодо надходження та використання всіх отриманих коштів або товарів і послуг у звітному 2019 році

 

Відповідно до статті 79 Закону України «Про освіту» джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути: державний та місцевий бюджети, плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів, плата за роботи, виконані на замовлення закладу освіти. Заклад дошкільної освіти №136 в 2019 році отримував тільки бюджетні кошти, які оприлюднюються на веб-сайті щомісячно.

Станом на 02.01.2020 року за підрахунками Центральної бухгалерії відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради на ЗДО №136 було витрачено:

 

 

Разом

 
 

2111

Заробітна плата

2 261 933,02

 

2120

Нарахування на оплату праці

513 719,76

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

34 725,00

 

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

6 940,83

 

2230

Продукти харчування

312 352,80

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

166 610,30

 

2271

Оплата теплопостачання

177 876,96

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

34 003,36

 

2273

Оплата електроенергії

114 946,60

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1 112,00

 
 

Всього

3 633 977,88

 
 

В червні 2019 року відбулось асфальтування території закладу дошкільної освіти: центральна алея та ігровий майданчик групи Дзвіночки.

В серпні 2019 року було відремонтовано приміщення медичного блоку з демонтажом та укладкою кахлю за рахунок бюджетних коштів, на роботи та послуги (згідно договорів) використано 9600 грн., на товари 10000 грн.

 Також було виділено кошти на шпалери для двох груп: в групі Веселка відремонтовано приміщення спальні; в групі Мандрівники приміщення групи.

Перелік товарів, отриманих закладом протягом 2019 року придбаних Центральною бухгалерією відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради за бюджетні кошти:

 

з/п

Найменування товару

кількість

1

Холодильник CANDY CVPB 6204 W

1шт

2

М’ясорубка GOODFOOD MG12R

1шт

3

Утюг SATURN

1шт

4

Бумага для принтера

16×500

5

Халати темно-сині

4шт

6

Пральний порошок

98кг

7

Мило господарче

40шт

8

Чистящий порошок

50шт

9

Мило туалетне рідке

90шт

10

Миючий засіб рідкий

100б

11

Білизна

50б

12

Сода кальцинована

20п

13

Сантрі туалетний

40б

14

Санітаб

13кг

 

 

 

 

Завідувач КЗ «ДНЗ(ясла-садок) №136»КМР__________Тетяна Кузнецова

Щоб переконатись в  оригінальності документа, зверніться до сканкопій з підписом та печаткою за посиланням:

 

https://drive.google.com/file/d/1RtG6E_u7HDnC7kp0qmbv8QJRtUqyu-eg/view?usp=sharing

 

 

 

Фінансовий звіт за 2018рік

на виконання 

телефонограми №334

від 21.11.2018

 

 

 

Інформація

по КЗ «ДНЗ(ясла-садок) №136»КМР

 про фінансові звіти щодо надходження та використання всіх отриманих коштів або товарів і послуг у звітному 2018 році

Відповідно до статті 79 Закону України «Про освіту» джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути: державний та місцевий бюджети, плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів, плата за роботи, виконані на замовлення закладу освіти. Заклад дошкільної освіти №136 в 2018 році отримував тільки бюджетні кошти, які оприлюднюються на веб-сайті щомісячно.

Станом на 20.11.2018 року було витрачено:

 

 

Разом

 
 

2111

Заробітна плата

1 635 692,32

 

2120

Нарахування на оплату праці

372 740,69

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

18 721,70

 

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

7 547,92

 

2230

Продукти харчування

229 280,74

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

37 129,94

 

2271

Оплата теплопостачання

165 809,88

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

12 920,13

 

2273

Оплата електроенергії

78 766,25

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

540,00

 

 

Всього

2 559 149,57

 
       

 

 
             

 

В серпні 2018 року було відремонтовано приміщення цеху обробки сирої продукції харчоблоку (демонтаж та укладка кахлю) за рахунок бюджетних коштів, на роботи та послуги (згідно договорів) використано 9600 грн., на товари 10000 грн.

Перелік товарів, отриманих за бюджетні кошти, згідно договорів та специфікації, із зазначенням їх вартості:

 

п/п

 

Найменування товару

  Одиниця виміру         

Кількість

Ціна за одиницю (без ПДВ )

 

        грн.

Сума ПДВ

 

1

Керамічна плитка Д.Зебрано беж.пано-(2шт)500×400 пр-во Украина

шт

6

105,20

631,20

2

Керамічна плитка Зебрано беж. 250×400 сортна, пр-во Украина,ХПЗ

м.кв

29

100,00

2900,00

3

Клей Анцерглоб ВСХ-33(25кг) пр-во Украина

шт

17

83,50

1419,50

4

Грунт 10л.Церезит СТ17.Украина «А»

шт

2

212,00

424,00

5

Хрестик монтажний 2,0мм.упк.

шт

3

6,50

19,50

6

Хрестик монтажний 3,0мм.упк.

шт

2

6,50

13,00

7

Шов Фуга 131 темн.-коричн. ПЛЮС 2кг «Ф»

шт

5

97,00

485,00

8

Смеситель -13 Хансберг Джи феро.006

шт

4

515,00

2060,00

9

Смеситель-53 Хансберг елка-гайка Джи15

шт

1

221,00

221,00

10

Дзеркало 782 б\л,750×650, пр.-во Украина

шт

1

570,00

570,00

11

Штукатурка Knauf HP cтартова 30кг

шт

3

130,70

392,10

12

Клей для плитки Ceresit CM11 25кг

шт

7

121,00

847,00

13

Штапель лопатка 40мм

шт

1

10,00

10,00

14

Пензель флейцевий 30мм

шт

1

7,70

7,70

ВСЬОГО:

10000,0

 

 

Завідувач КЗ «ДНЗ(ясла-садок) №136»КМР_____________Т. Кузнецова

Щоб переконатись в  оригінальності документа, зверніться до сканкопій з підписом та печаткою за посиланням: